Türkçeye “derin öğrenme” diye çevirilebilecek bu kavram; bir sisteme ulaşan farklı, büyük ve uzun vadeli dataların işlenerek anlamlandırılması ve gelecekte karşılaşılacak bazı durumlara karşı uyarı yapabilmesi,  çözüm önerebilmesini içerir.