Deep Neural Networks : Derin Sinirsel Ağ

Sinirsel ağlar basit tanımıyla bilgisayarların gözleme dayalı olarak, geçmişteki verileri kullanarak öğrenmelerini sağlayacan programlama paternlerine verilen genel isimdir. Sinirsel ağlar insan beynine benzer şekilde tasarlanmışlardır. Verilerdeki paternleri öğrenirler. Bilgisayarlar tarafından çeşitli sensörlerden alınan veriler -bunlar metin, ses, fotoğraf veya hareketli görüntüler olabilirler- sinirsel ağlar tarafından tanımlanabilirler.