İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur