Bodrum Şoförler Odası tarafından açılan dava sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, “taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması” kararını iptal etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere  gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğu kararından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME, genelge kampsamında taksilere görüntülü ve sesli kamera takılmasının zorunlu olduğuna kararlar alındı. Kameraların takılma tarihinin son gün 31 Aralık 2018 olduğu karar minibüs, otobüs ve taksi esnafı ile tüm şoför odalarına tebliği edildi.

Bu karar sonrası Bodrum Şoförler Odası, Muğla 2. İdare Mahkemesine kararın iptali için dava açıldı.

Özel Hayata Müdahale

Mahkeme heyeti, taksilere konulacak ses ve görüntü kayıt eden kamera sistemlerinin taşıma hizmeti veren ve alan kişilerin özel hayatlarına müdahale içerdiğine dair karar verdi.

Yapılan müdahalenin suç ve terör olaylarını engellemek ve takip edip araştırmak için dahi olsa ancak Anayasanın 13. maddesindeki şartları sağlayacak bir kanun hükmü ile yapılacağını belirten mahkeme heyeti şu görüşlere yer verdi:

“UKOME Kurulunun, asayişin ve adli olayların araştırılması üzere toplu taşıma sistemi dizayn etmek yükümlülüğü ve yetkisinin bulunmadığı, eğer bu meşru araca göre de olsa dahi düzenleme getirilmesi için özel hayata müdahale niteliği taşıyan düzenlemeyi yapma yetkisinin açıkça davalı idareye ve UKOME kuruluna verilmiş olması gerektiği, Bakanlık yazısı ile amaç ne olursa olsun böyle bir yetki yaratılmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.”

Bodrum Şoförler Odası avukatı Barış EĞİLMEZ, bu olayın ekonomik olarak taksicileri, hukuki olarak ise tüm vatandaşları ilgilendirdiğini söyledi. Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin korunması açısından ilk olması yönüyle önem taşıdığını vurgulayan avukat Barış Eğilmez, şöyle devam etti:

“Bu kadar çok yönlü olan ve toplumun farklı kesimlerini farklı gerekçelerle etkileyen bu kararın bir bakanlık genelgesine dayanarak yerel belediyelerce alınması öncelikle konunun ehemmiyetine uygun düşmeyen bir kararlar silsilesi olmuştur. Böylesine çok yönlü ve çok taraflı bir kararın alınması süreci mahkemenin kararında da belirtildiği gibi anayasal güvence altında olan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ile güvenliğin sağlanabilmesi adına alınması gereken bu kararın tüm tarafların kabulüyle sonuçlanacak bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılacak ve anayasal güvenceleri de ihlal etmeyecek bir kanunla olmalıydı.”

Kararın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise UKOME kararının İçişleri Bakanlığının 2017/7 ve 2017/9 sayılı genelgelerinin esas alınarak düzenlendiği, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre çıkarılan UKOME kararının mahkeme tarafından reddine yönelik yapılacak işlemin yine İçişleri Bakanlığına görüş sorulmak suretiyle gerçekleştirileceğine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / aa.com.tr