İzmir’de taksilerin yıl sonuna kadar kamera sistemi taktırmasını gerektiren düzenleme mahkemece iptal edildi.

İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne bir Taksicinin yaptığı şikayet üzerine açılan dava sonuçlandı.

Kararda: “Taksi araçlarına konulacak ses ve görüntü kaydı alan kamera sistemlerinin taşıma hizmeti veren ve alan kişilerin özel hayatlarına müdahale içerdiği, bu müdahale suç ve terör olaylarını engellemek ve takip edip araştırmak için olsa da bu müdahale ancak Anayasanın 13. maddesindeki şartları sağlayacak bir kanun hükmü ile yapılabilir. UKOME’nin asayişin ve adli olayların araştırılması için toplu taşıma sistemini dizayn etmek gibi bir yükümlüğü ve yetkisi bulunmamaktadır.

Bakanlık yazısı ile amaç ne olursa olsun böyle bir yetki yaratılmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, mevcut durumda davalı idarenin yetkilendirilmediği bir konuda temel anayasal hakkı ihlal edecek şekilde düzenleme yapmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Tek Bir Firmaya Yönlendiriliyordu

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, esnafın büyük bir yükten kurtulduğunu söyledi.

Kamera sisteminin aslında faydalı olduğunu fakat tüm taksileri tek bir firmaya ve sisteme yönlendirmenin taksici esnafını büyük bir yük altına soktuğunu ifade etti.

Şimdi Takılan Sistemlerde Sökülmek Zorunda

Mahkeme kararına göre, taksilere kurulan bu sistemler müşterinin özel hayatına müdehale ettiği için, suç unsuru haline gelmiş oluyor. Dolayısı ile bu sistemlerin taksilerden sökülmesi gündemde.

İzmir haricinde özellikle büyük şehirlerde devam eden benzer kamera sistemi uygulamaları da var.

Kaynak: Posta, Sözcü