Aşağıdaki şartname 2017-2018 dönemi için okul yönetimlerinin, öğrenci taşıma ihalelerinde, servis firmalarına sundukları güncel şartnameden alınmıştır.

Şartnamede güvenlik donanımı olarak; Mobil NVR’lı kamera sistemi, araç takip sistemi ve acil durum butonu yer alıyor.

—–

ÖZEL GÜVENLİK DONANIMLI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLGİLİ ŞARTLAR

1. Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçları

 1. Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlar bu ek şartlarını karşıladıktan takdirde “Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçları” olarak adlandırılır.

 2. Bir aracın, t. 1. maddesinde tanımlanan araca dönüşümü halinde bu ekte yer alan şartlan sağlaması gerekir.

 3. Özel Güvenlik Donanımlı Toplu ‘(‘aşıma Araçlarının güvenlik seviyelerine göre sağlaması gereken özellikler Tablo 1 ’de verilmiştir.

Tablo 1: Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçlarının Güvenlik Seviyelerine Göre Sağlaması Gereken Özellikler

3.1 .Araç Takip Cihazı

3.4.Acil Durum Butonu

3.2.Kamera Sistemi

3.3.Görüntü Kayıt

Seviye 1

S

Seviye 2

S

S

V

2. Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçları ile İlgili Genel Hükümler

 1. Kullanılan elektrikli veya elektronik cihazlann, 72/245/AT Yönetmeliği veya BM/AEK Regülasyon lO’un güncel seviyesinin şartlarım karşıladığı tip onayı veya teknik servis raporu ile tevsik edilir.

 2. Kullanılacak cihazların BM/AEK Regülasyon 107 kapsamında koridorda ayakta yolcular için herhangi bir girişime neden olmayacak şekilde montaj mın yapılması gereklidir.

 3. Kullanılacak cihazların aynalara bakış doğrultusunda ve .yan camlarda sürücü görüş alanına engel oluşturmamasına dikkat edilmelidir.

 4. Kullanılacak dış kameralar aracın 76/756/AT Yönetmeliği veya BM/AEK Regülasyon 48’de tanımlı aydınlatma sisteminin işlevini bozmayacak şekilde takılmahdır.

 5. Kullanılacak dış kameralar aracın 97/27/AT ve AB/1230/2012 yönetmeliklerinde belirtilen, boyutdan manevra kabiliyetini bozmayacak şekilde takılmahdır.

 6. Kullanılacak iç kamera/cihazlar ve montaj esnasında kullanılacak malzemeler 95/28/AT Yönetmeliği veya BM/AEK Regülasyon 118’e uygun olmalı ve uygunluğu teknik servis raporu ile tevsik edilmelidir.

3. Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçlarına Uygulanacak Sistemler ile İlgili Özel Hükümler

 1. Araç takip cihazı

 1. Dâhili olarak gerçek zamanlı araç konum/durum takibi sağlamalıdır. Konum bilgisi (enlem, boylam), hız bilgisi, zaman (tarih, saat), yön bilgisi, toplam mesafe bilgisi üretebilmelidir. Pozisyon, hareket edilen yön, anlık hız gibi bilgilerin otomatik takibi yapılabilmelidir.

 2. Kontağın açıldığı ve kapandığı her yeT için pozisyon ve tarih/saat bilgisi gönderilebilmelidir. Port bağlantısı üzerinden ya da merkezden cihaz parametre programlaması mümkün olmalıdır. Cihaz GPRS bağlantısının olmadığı durumda, en az 3000 adet konum bilgisini hafızasında tutabilmelî, araç durum verisi gönderme sıklığı azaldığında bunları ilgili merkeze iletmelidir.

 3. Bilgi gönderme sıklığı zamana veya konum değişikliğine bağlı olarak ayarlanabilmelidir. Zamana göre gönderme sıklığı minimum 3 saniye olmalıdır. Ayrıca sorgulama ile de bilgi güncellemesi yapılabilmelidir.

 4. İdare tarafından talep edildiğinde cihaz içerisinde güzergâh ihlali kontrolü yapılabilmelidir. Cihaz

içerisine en az 3 adet güzergâh tanımı yapılabilmelidir. Enerji kesilmesi durumunda sistem en az 5 saat boyunca

çalışmalıdır.

 1. Hız hassasiyeti en fazla 0,1 metre/saniye olmalıdır.

 2. Konum hassasiyeti 2,5 metre olmalıdır.

 3. Cihazın CE ve e-Mark belgeleri olmalıdır.

 4. 3.1 maddesinde belirtilen gereklilikler için, onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından, araç takip cihazının ilgili dokümanları üzerinden kontrol yapılır.

3.2. Kamera sistemi

 1. Kameranın yapı ve özellik olarak hareket halindeki araçlar için tasarlanmış olması gerekmektedir.

Kameranın resim sensörü özelliği hareketli ortamlarda sabit görüntü almak için geliştirilmiş olmalıdır.

 1. Kameranın araç içerisini görüntülemesi ve herhangi bir olayın incelenmesinde yolcu kimliğinin tanımlanabilmesine yardımcı olabilmesi için çözünürlüğü en az 480 TV Lİne (yalnız analog için geçerli olduğu belirtildi) olmalıdır.

 2. Kamera, değişken ışıklı ortamlar için ve gece/gündüz zamanlarında ki ışık ortamında kendini otomatik olarak ayarlayarak en iyi performansta resmi sunabilecek yapıda olmalıdır.

 3. Kameranın kendi içerisinde video üzerine işlenebilen ve yedeklenen videonun mahkemelerde delil amaçlı kullanılabilmesini sağlayan Watermark özelliği olmalıdır.

 4. Kamera, ortam sesini kaydedebilir özelliğe sahip olmalıdır. Kamera, netvvork bağlantısının kesilmesi veya IP adres çakışması gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

 5. Kameranın lEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, EN50155 ve IK08’a kadar darbe koruma desteği bulunmalıdır.

 6. IP Kameralar ve dış ortamdaki kameralar hava şartlarına uyum sağlayabilmek adına IP66-67 standardını desteklemelidir. IEC Standard 60529

 7. Kameranın mobil sistemlere uygunluğunu ve titreşimli ortamlarda kullanılabilirliğini gösteren EN- 50155 Sertifikasyonu bulunmalıdır.

 8. Kamera, -30° ~ 60° sıcaklık aralığında ve %95 RHG (nem) oranında çalışabilmelidir.

 9. 3.2 maddesinde belirtilen gereklilikler için, onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından, kameranın ilgili dokümanları üzerinden kontrol yapılır.

 1. Görüntü kayıt cihazı
 1. Mobil NVR cihazı; donanımsal olarak hareketli araçlar için tasarlanmış bir yapıya sahip olmalıdır ve hareketli araçlarda kullanılabilirliği EN-50155 sertifikası ile onaylanmış olmalıdır,

 2. Araç içerisinde yapılan kayıtların güvenliğini sağlamak amaçlı olarak, verilerin yazılacağı saklama donanımı, titreşimden ve aracın hareketinden etkilenmeyecek özelliklere sahip olmalıdır.

 3. Mobil NVR cihazı içerisinde yaptığı kayıtları belirtilen bir IP adresine otomatik olarak kopyalamak ve araç içerisinde oluşabilecek herhangi bir kayıt kaybına yönelik riskleri en aza indirebilmelidir.

 4. Kayıt güvenliğine ek olarak; cihaz içerisinde yedek güç kaynağı bulunmalı ve bu sayede kayıt dosyaları herhangi bir elektrik kesintisinden etkilenmemelidir.

 5. Mobil NVR cihazı içerisinde kontak modülü bulunmalı ( ignitation modüle ) bu modül ile cihazm

araç ile birlikte çalıştırılması sağlanmalıdır. Aracın kontağının kapanması durumunda NVR cihazı 1 dakika ile 6

saat arasında normal çalışmasını devam ettirmeli ve bu işlem için gerekli parametreler ayarlanabilmelidir. Bu sayede kayıt güvenliği için ani elektrik kesintileri engellenmiş olmalıdır.

 1. Mobil NVR cihazına bağlı hafıza dolduğu zaman, ilk kayıtlardan başlayarak eski kayıtların üzerine

yazmalıdır.

 1. Mobil NVR cihazının alarm durumunda, kayıt içerisinde lsn ~ 30sn kadar Pre-alarm özelliği olmalıdır.

 2. Mobil NVR cihazının alarm durumunda, kayıt içerisinde lsn ~ lOdk kadar Post-alarm özelliği

olmalıdır.

 1. Mobil NVR cihazında kayıt izleme arama modu; Tarih&Saat, Kayıt Türü şeklinde olmalı, kolay bir şekilde kayıtlara ulaşılabilmelidir.

 2. Mobil NVR cihazı, İleri Sarma/Geri Sarma/Resim Oynatma gibi kayıt izleme fonksiyonlarını desteklemelidir.

 3. Mobil NVR cihazının görüntü oynatma tipi; Video, Vıdeo&Ses şeklinde olmalıdır.

 4. Mobil NVR cihazının minimum kapasitesi I aylık görüntü kayıtlarını saklayacak kadar olmalıdır.

 5. Mobil NVR cihazında Watennark özelliği olmalıdır.

 6. Mobil NVR cihazının kontak kapandıktan sonra çalışabilme ( Odk ~ 360dk ) özelliği olmalıdır.

 7. Mobil NVR cihazının alışma sıcaklığı, -10 °C ~ +55 °C aralığında olmalıdır.

 8. Mobil NVR cihazının çalışma nemi, %10 ~ %95 aralığında olmalıdır.

 9. 3.3 maddesinde belirtilen gereklilikler için, onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafindan, görüntü kayıt cihazının ilgili dokümanları üzerinden kontrol yapılır.

 1. Acil durum butonu
 1. Asgari acil çıkış yerleri kadar bulunmalıdır ve konumlandırması da BM/AEK RegüLasyon Î07’de yer alan aracın tavanında yer alan acil çıkış yerleri hariç acil çıkış yerlerinin konumuna uygun olmalıdır.

 2. Şoför mahallînde bir adet ve bunun dışında her 4 metrede asgari 1 adet olmak üzere araç içerisinde eşit olarak dağıtılmış acil durum butonları konumlandırılmalıdır. Çift katlı araçlarda acil durum butonu her kata aynca uygulanır.

 3. İstemsiz ve amaç dışı kullanıma karşı önlem bulunmalıdır.

 4. Basıldıktan sonra yaran saat boyunca belli aralıklar ile ilgili merkeze sinyal gönderilmelidir.

 5. Acil durum butonu, acil durumlarda ilgili merkezlere acil dUTUin bilgisi ve aracın konumunu ulaştıracak sistemleri tetiklemelidir. Bu buton yolcuların ve sürücülerin kullanımı için ayrı ayrı olarak araç içerisine konumlandırılmalıdır.