BDDK kredi kartı ve kredi taksit sayılarına sınırlama getiren bir taslak hazırlandı. Uygulamanın amacı finansal istikrarın ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi olarak ifade ediliyor.

Tasarıya göre kredi kartı taksit sayıları aşağıdaki gibi düzenleniyor:

Kredi Kartı Taksit Sayısı:

Ürün Yeni Eski
Elektronik Eşya 3 6
Bilgisayar 6 6
Kuyum 0 4
Havayolları 6 9
Taşımacılık 6 9
Konaklama 6 9
Sağlık 6 9
Genel 12 12

 

TAŞIT KREDİLERİNDE LİMİT ARTIYOR

Taşıt kredilerindeki üst sınır 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı.
İlgili madde taslakta şu şekilde yer alıyor:

“Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70’i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

 

TÜKETİCİ KREDİLERİNE DÜZENLEME

Elektronik ürün satışlarında kullanılan tüketici kredisi için de bir düzenleme yapıldı.

Tüketici Kredisi (Cep Telefonu)

Yeni Eski
Vade 12 48
Kredi Tutarı 5000TL 5000TL
Faiz Oranı %1,75 %1,75
Aylık Taksit 476 166
Toplam Ödeme 5.734TL 8.009TL

 

İlgili Madde:
“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz.”

Kaynak: ntv.com