CCTV Sistemlerinin Kullanım Alanları:

 • Satış yapılan alanın, büroların, bina çevresinin, depoların, yükleme bölgelerinin ve oto park garajlarının açıkça izlenmesi suretiyle hırsızlık ve şiddet olaylarının gözlemlenmesi ve kaydedilmesi.
 • Çok sık kullanılmayan hassas alanların (örneğin, gizli kayıtlar, kasalar, vb.) izlenmesi.
 • Veznelerde hırsızlıkların önlenmesi maksadıyla satış noktasındaki istisnai alanların (yazar kasalarda boşlukların, yığılmaların vb.) izlenmesi.
 • Mağazalarda hırsızlık olaylarının gözlemlenmesi ve kaydedilmesi
 • Hareketli kamera ile pan-tilt ve zoom fonksiyonları programlanarak “devriye” sistemi uygulaması
 • Gizli gözetim uygulanması (hukuken uygulanabilir alanlarda).
 • Bina ve müştemilatına giren ve çıkan kimselerin izlenmesi suretiyle erişimi kontrol altında tutulan yerlerde kontrol sistemleriyle bütünleşik uygulama imkanı.

 

Kamera sistemi dediğimizde pek çoğumuzun aklına yalnızca güvenlik sağlamak amacıyla yerleştirilmiş kameralar gelmektedir. Oysa modern işletmelerde kamera sistemleri çalışanlar üzerinde bir gözetim aracı olarak kullanılmaktadır. İşletmenin önemli noktalarına yerleştirilen kameralar,  meydana gelen her türlü olayı dakikası dakikasına kaydetmektedir. Sistemin kapasitesine bağlı olarak kayıt süresi arttırılabilmektedir. Özellikle üretim ve sevkıyat bölümlerinin izlenmesinde büyük kolaylık sağlayan bu sistemler yöneticinin binlerce m2 lik üretim sahalarında dolaşmasına gerek kalmaksızın oturdukları masa başından yapılan işi kontrol etmelerine imkân vermektedir. Kullanılan sistemlerin çoğunluğunda internet üzerinden görüntü aktarımı yapma olanağı mevcuttur. Bu sayede, yönetici ofis dışında olduğu zamanlarda da internet üzerinden gözetim yapabilmekte ve geçmişe dönük kayıtlara bakabilmektedir.

Video görüntülerinin depolanması, telefon görüşmelerinin kaydedilmesi gibi doğrudan gözetim ve performans izleme sistemleri olduğu gibi direkt olarak gözetim amacına yönelmeyen ama doğası itibariyle gözetimi de mümkün kılan teknolojiler vardır. İşyerinde kullanılan bir dizi elektronik teknolojide gözetim ve denetim amacına hizmet eden unsurlar taşıyabilmektedir. Bu teknolojiler, bireylerin aktiviteleri ile ilgili bilgiyi toplar ve muhafaza ederler. Kapalı devre kameralar birincil olarak gözetim amacına hizmet eden sistemler olarak bir uçta yer alırken, diğer uçta da akıllarda gözetim düşüncesi olmadan tasarlanmış is akışlarını kontrol eden teknolojiler yer alır. Her ne kadar akıllarda gözetim düşüncesi olmadan tasarlanmış olsalar da çalışanların izlenmesi bu tür sistemlerin bir yan ürünüdür.<fn>Mason, David vd., “On The Poverty of Priorism: Technology, Surveillance in The Workplace and Employee Responses”, 12 Ekim 2002, S. 21</fn>

Güvenlik kameralarından yönetim çeşitli şekillerde faydalanabilir: (Elektronik Destek Sanayi, s. 6)

 • Personelin eğitimi, raflardaki stokların kontrol edilmesi ve satış alanının, üretim hattının, vb. İzlenmesi.
 • Personelin, müşterilerin ve ziyaretçilerin korunması hususunda yönetimin hassasiyetinin gösterilmesi ve muhtemel olumsuz izlenimlerin ve davaların önlenmesi ya da azaltılması.
 • Video görüntülerinin manyetik bantlara ya da sabit diske kaydedilerek olayların kaydedilmesi. Bu bilgi incelenebilir ve daha sonra suçluları yargılanması sırasında delil olarak veya eğitici maksatla kullanılabilir.

 

CCTV sistemlerinin “sessiz tanıklığı” erişim kontrolü, varlıkların izlenmesi, yangın ihbar sistemler, ve diğer can güvenliği ve genel güvenlik tedbirleri ile bütünlük içinde bir biçimde kullanıldığında ek bir avantaj daha sağlamaktadır : bu sistemlerin insanlar ve mal varlığı üzerindeki etkilerinin görülebilme ve gözden geçirilme imkanı.

Kamera sistemlerinden iş güvenliği konusunda da faydalanmak mümkündür. İşletme dâhilinde iş güvenliği denetimlerini etkin hale getiren bu sistem, meydana gelebilecek iş kazalarına da tanıklık etmektedir.

Bu konuda ki kullanım alanlarını sıralarsak: (Elektronik Destek Sanayi, s.5)

 • Operatörlere hayati ya da sağlık açısından tehlike arz eden ortamlarda (örneğin tehlikeli maddelerin, kimyasal toksinlerin, vb. bulunduğu yerler) iş sahasını görme imkanı sağlamak.
 • Muhtemel kaza alanlarının izlenmesi.
 • Eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretim kadrosunun güvenliğinin sağlanması amacıyla salon ve koridorların, ortak kullanım alanlarının ya da yüksek risk alanlarının izlenmesi.
 • Güvenlik görevlilerine, polise, itfaiyeye ya da acil sağlık personeline zamanında haber verilmesini sağlayarak bazı kazalarda zarar ve hasarın azaltılması.