Çalışanın iş yerine giriş ve çıkış saatlerini bir veri bankasında depolayan “giriş çıkış sistemleri”; manyetik kimlik kartı (Smart ID Kart), parmak izi ya da el izi gibi kodlamalar ile çalışanı tanımakta, giriş çıkış saatlerini belirlemekte ve bunun yanında işyerini dışarıdan gelebilecek izinsiz girişlere karşı korumaktadır. Giriş/çıkış sistemlerinin bir diğer görevi ise işletme içinde personel hareketlerinin kontrolüdür. Bilgisayar tabanlı olan bu sistemde istendiği taktirde bir personelin yada bir departman çalışanlarının işletme içindeki hareket alanı kısıtlanabilir, bazı bölümlere ulaşımları engellenebilir. Tüm bunlar orta düzey bir bilgi işlem sorumlusu tarafından bir iki basit komutla gerçekleştirilebilmektedir.

Geçiş Kontrol Sistemlerinde kullanılan Smart ID kartların yapabilecekleri, sadece giriş çıkışı kontrol etmekle sınırlı değildir.

Biyometrik Sistemler

Giriş/Çıkış sistemleri gelişen teknolojiyle, insanları fiziki özellik ve hareketlerinden tanıyan “Biyometrik” sistemlerle entegre olmaya başlamış ve daha etkin ve geniş bir kullanım alanı edinmiştir. Bu sistemler, her insanın kendi vücut özelliklerine göre diğer insanlardan ayırt edilmesini ve tanınmasını temel alan gelişmiş sistemlerdir. “Biyometrik” kelimesinin teknik tanımı: Kişinin tanınmasında yada kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek herhangi ölçülebilir, güvenilir ve ayırıcı fiziki yada kişisel özellik.<fn>John D. Woodward, Jr., and others. Army Biometric Applications: Identifying and Addressing Sociocultural Concerns, (Santa Monica: RAND, 2001), s. 9-10.</fn>

 

Her biyometrik sistem en az üç birleşenden meydana gelir:

  • Kayıt – Biyometrik numunelerin toplanması
  • Kalıp – Kişinin biyometrik özelliğinin veritabanında kayıtlı olduğunu ifade eden veri
  • Eşleme – Gelen biyometrik numunenin, veritabanındaki diğer verilerle karşılaştırılıp eşinin bulunması işlemi.<fn>CCTV ve Biyometrik Gözetim Teknolojileriyle İlgili Kamusal ve Özel Uygulamalar, Marcus NietoKimberly Johnston-Dodds, Charlene Wear Simmons, Ph.D. s. 5</fn>

 

Parmak izi en çok bilinen biyometrik takip yoludur. Diğer biyometrik takip noktaları: Damar haritası, İris yapısı, Retinadaki kan halkalarının yapısı, kişinin karakteristik hareketleri, ses, vücut kokusu ve DNA yapısıdır.

 

Yüz Tanıma Sistemleri

Biyometrik gözetim sistemleri arasından öne çıkan ve hızla gelişen bir teknoloji de yüz tanıma sistemleridir.

Yüz tanıma sistemleri, CCTV sistemlerini kullanan, görüntülediği kişinin yüzünü algılayan ve mevcut verilerle karşılaştıran yazılımsal bir takip teknolojisidir. Özellikle 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırılar gözetim sistemlerine bakışın ve gözetim sistemlerinin konseptinin yeniden değerlendirilmesi konusunu gündeme getirmiştir.

Yazılımcılar video gözetim sistemlerinin etkinliğini arttırmak için yeni yöntemler denemeye başladılar. Yüz tanıma programları, önceden veritabanında yer alan suçlu ve terörist fotoğraflarıyla, anlık kayıtlardaki yüzleri, insan yüzünün çeşitli özelliklerinden yola çıkarak karşılaştırmakta ve güvenlik birimlerini haberdar edebilmektedir.<fn>Benny Evangelista, Terrorist Attacks Have Inspired Nationwide Interest in Surveillance (cites official with Security Industry Association), San Francisco Chronicle,24 Eylül 2001, S. 3</fn>

 

Plaka Tanıma Sistemleri

Bu teknoloji park, trafik ve ilgili güvenlik oluşumlarında işlerlik kazanmıştır. Bu teknoloji bütün araçların bir tanımlama bilgisine yani plakalara sahip olması üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla hiçbir yeni eklenti(verici) ya da çağrı cihazı montajına ihtiyaç duymamaktadır.

Plaka tanıma sistemi kendi aydınlatma sistemini kullanarak (kızılötesi gibi) aracın önünden veya arkasından görüntü alıp, daha sonra görüntü işleme yazılımında görüntüleri analiz ederek plaka bilgisi alınır. Bu bilgi uygulamada, bilgi toplamak (yukarıda yetkili giriş-çıkış kontrol sisteminde belirtildiği gibi) ya da otomatik para ödeme hesaplaması, giriş veya çıkışta zaman kaydı tutulması amaçları için kullanılır.  Sistemin kayda değer bir diğer yeniliği de sistemin çekilen fotoğrafları kaydedip bunu daha sonra suçla, hırsızlıkla ve dolandırıcılıkla mücadelede maksadıyla kullanılabilecek bir veri haline getirmesidir. Bazı sistemlerde sistem çeşitli eklemelerle sürücünün yüzünü dahi tanıyabilen bir hal alabilmektedir. Bu sistemin diğer bir önemli avantajı da araçlara hiçbir eklenti gerektirmemesi, sürücülere herhangi bir yük oluşturmamasıdır. <fn>Halit Murat Mollasalihoğlu, www.plakatanima.com, 21 Temmuz 2006</fn>