Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde yapılan düzenlemeyle deniz taşıtlarına “Pis Su Takip Sistemi” takılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yaptığı resmi açıklamaya göre, gemi atıklarının yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın takibi altında “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında değerlendiriliyor.

Toplanan gemi atıkları, denizi kirletmeden, ayrı ayrı toplanıyor ve atık toplama merkezlerinde farklı tanklarda muhafaza ediliyor. Atık toplama merkezlerinde biriken atıklar (slaç, sintine suyu, slop) ilk olarak enerji geri kazanım amacıyla ek yakıt olarak değerlendiriliyor, yakıt olamayanlar ise yakma tesislerinde yok ediliyor. 

Bakanlık, Yönetmelikte güncellemeler yaptı ve taslak yönetmeliği web sayfasında duyurdu.

Taslak yönetmeliğe aşağıdaki pdf’den ulaşabilirsiniz

gemi-atik-yonetmeligi-taslagi

Yeni yönetmelikle beraber denizlerle birlikte iç su yollarında, göller ve nehirlerde bulunan deniz taşıtlarından kaynaklanan atıkların yönetimi de sağlanacak ve destek gemileri, sondaj faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan platform, gemi ve benzeri yapılardan da atık alınabiliyor.

Gerçek Zamanlı ve Online Takip

Düzenlenen yönetmelikle Bakanlıkça belirlenecek kriterler dahilinde tekne, yat gibi deniz araçlarıyla birlikte 150 groston altı petrol tankerleri ile 400 groston altındaki diğer gemilerin pis su muhafaza tanklarına “Pis Su Takip Sistemi (PSTS)” takılıyor.

Atıklar PSTS sayesinde online ve anlık olarak takip edilebilecek. Takip edilen deniz araçlarının pis su tanklarında olağan dışı bir değişim olması durumunda bu araçlara yasal işlem uygulanıyor.

Belirlenecek alanlarda, pis su arıtma cihazı olan gemiler, Marpol Sözleşmesi’nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler çerçevesinde gerekli arıtımı sağladıktan sonra atık sularını denize bırakabiliyor.

Özel ekiplerin kurulmasıyla gemi atıkları daha sıkı takip edilecek. Deniz araçlarının pis sularını denize bırakması engellenecek. Atık doluluğu yüzde 80 üzeri olan gemilerin seferine izin verilmiyor.

Taslağa göre, Türkiye genelinde yaklaşık 70 bin deniz aracına PSTS takılacak. PSTS ile göl ve nehirde bulunan deniz taşıtlarına da sensör takılarak, bu noktalar da denetleniyor.

27 Milyon 542 Bin Lira Ceza Kesildi

Türkiye’de deniz aracı atıklarının toplanması 312 kıyı tesisinde yapılıyor.

Yönetmelik çerçevesinde 2020 yılında, 23 bin 899 gemiden 504 bin 797 metreküp petrol ve petrol türevli atık, 37 bin 903 metreküp pis su ve 24 bin 757 metreküp katı atık toplanarak, denizler bu atıklardan korundu.

2020 yılında deniz taşıtlarından kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi kapsamında denizi kirleten 203 gemiye toplam 27 milyon 542 bin 810 lira para cezası uyguladı.

kaynak
aa.com.tr