TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından her yıl oluşturulan “Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalar Raporu” 2020 yılı için yayımlandı.

Rapor 2020 yılı içerisinde Türkiye genelinde yaşanan yangın ve patlama olaylarını çeşitli kurumlar ve basından alınan veriler ışığında derlemiş, incelemiş ve yaşanan olayların raporlarını değerlendirmiştir.

Raporun tamamına yazının sonunda ulaşabilirsiniz.

Rapordan Alıntı

Bu rapor endüstride ortaya çıkan yangın ve patlamaların sıklığını, çevre ve insana olan etkilerini, oluşan risk ve sonuçları detaylı olarak inceleyip sayısal ve grafiksel olarak kamuoyuna sunmuş; sonuç kısmında ise yangın ve patlamaların önüne geçilebilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Raporda Kullanılan Terminoloji

Açık Alev: Kaynak, şaloma vb. işlemlerde alevin yanıcı maddeleri tutuşturması
Aşırı Isınma: Malzemelerin kendi kendine tutuşma sıcaklığını geçmesi
Bakım-Onarım: Bakım ve onarım işlemleri sırasında gerekli tedbirlerin alınmaması
Dışarıdan Sirayet Etme: Tesisin dışında çıkan yangınların tesise sirayet etmesi
Mekanik Kıvılcım: Çeşitli makine ve aletlerin çalışması esnasında oluşan kıvılcımın yanıcı maddeleri tutuşturması
Elektriksel Kıvılcım: Elektrik tesisatında ve elektrikli aletlerden çıkan kıvılcımın yanıcı maddeleri tutuşturması
Elektrik Tesisatında Arıza: Elektrik tesisatındaki kusurlar 
Elektrikli Cihazlarda Arıza: Elektrikli aletlerdeki kusurlar
Kaçak/Sızıntı: Tank veya borulardaki yanıcı sıvıların kaçak sebebiyle dışarıya sızması
Kaynak/Kesme: Kaynak ve kesme işlemlerinin uygun yapılmaması
Yıldırım: Tesise yıldırım düşmesi
Sabotaj: Kişi veya kişilerce kasıtlı olarak yangın çıkarılması
Sigara Kullanımı: Uygun olmayan yerlerde sigara içilmesi veya izmaritlerin uygun olmayan yerlere atılması
Kimyasal Tepkime: İki farklı kimyasalın istek dışı veya istenilen ortam dışında tepkimeye girmesi

Raporda Göze Çarpan Önemli Başlıklar

2020 Yılı Verilerinin Yorumlanması ve 2018- 2019 Yılları ile Karşılaştırılması (Sayfa 8)

2018-2019-2020 yıllarında gerçekleşen endüstriyel patlama ve yangınlarda ölen ve yaralanan insan sayısı paylaşılmıştır. Ölü sayısı, patlama ve yangınların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Vakaların Bölgesel, Sektörel, Tarihsel ve Kaynaksal Sınıflandırılmaları (Saya 9)

Tutuşturma kaynağı tespit edilen yangın ve patlamalarda, elektriksel kıvılcım kaynaklı olanlar ön plana çıkmaktadır. Elektrik tesisatlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması, elektrikli çalışmalarda iş güvenliği kurallarının ihlal edilmesi ve işe uygun nitelikte ekipmanların( exproof ) tercih edilmemesi elektrik kaynaklı yangınların artmasına sebep olmaktadır.

Öne Çıkan Olaylar (Sayfa 15)

  • 3 Temmuz 2020 Sakarya/Hendek Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası
  • Kasım 2020 Yalova/Altınova Sefine Tersanesi

2020 Endüstriyel Yangın ve Patlama Verileri (Sayfa 20)

Raporda kullanılan tüm veriler raporun sonunda tarih, olay türü, kayıp, firma adı, tutuşturma kaynağı, oluş biçimi, konum, fabrika türü, sektör, bölüm ve ekipman olarak detaylı bir şekilde paylaşılmıştır.

Rapor Oluşturulurken Kullanılan Veri Kaynakları

  • Ulusal ve yerel basın
  • İl ve belediyelerin İtfaiye Daire Başkanlıkları
  • Sigorta şirketleri
Endustriyel-Yanginlar-ve-Patlamalar-Raporu-2020-sikistirildi

kaynak
kmo.org.tr